Nadační fond Toník

Základním posláním nadačního fondu je podpora dětí, kterým závažná nemoc jejich či jejich rodičů znemožňuje z finančních důvodů plnohodnotný společenský život, nebo mají zvýšené finanční náklady na zdravotnické pomůcky či léčebné postupy, díky kterým mají větší možnost žít svůj život plnohodnotněji. Zřizovateli Nadačního fondu Toník jsou partneři Expense Reduction Analysts. Toníkovo konto: 115-3518470297/0100 (IBAN CZ70 0100 0001 1535 1847 0297). Více informací najdete na www.tonikdetem.cz.