Pojišťovna VZP, a. s. chce v roce 2016 výrazně zvýšit svoji angažovanost v pojištění profesní odpovědnosti zdravotnických zařízení a lékařů

(Praha 16. 1. 2016) – Pojišťovna VZP, a. s. zásadně vylepšila svůj smluvní zajistný program pro rok 2016. Po více jak ročním vyjednávání za pomoci svého londýnského makléře uzavřela s vybranými zahraničními zajistiteli, kteří se jako jedni z mála specializují na profesní odpovědnost zdravotnických zařízení, dohodu o mimořádně širokém fakultativním zajistném programu, ať už jde o limit […]

Češi rozhodněji oproti loňsku odmítají rozšíření veřejného zdravotního pojištění o další cizince

(Praha 27. 11. 2015) – Postoje občanů k myšlence rozšíření veřejného zdravotního pojištění o cizince ze třetích zemí mimo Evropské unie jsou vyhraněně odmítavější než loni. Mnohem více Čechů si zároveň uvědomuje, že by takový krok znamenal zhoršení zdravotní péče a její zdražení. Vyplývá to z čerstvého průzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného v polovině listopadu. Proti […]

Pojišťovna VZP otevřela novou pobočku v pražském centru SAPA

(Praha 24. 11. 2015) – Nejnovější pobočka Pojišťovny VZP začala fungovat přímo v rámci obchodního a kulturního centra SAPA v Praze. „Naší snahou bylo být co nejblíže přímo vietnamské komunitě, abychom jim mohli bezprostředně poskytovat co nejlepší služby bez jakéhokoli zprostředkovatele,“ vysvětluje obchodní a marketingová ředitelka Halina Trsková. „Díky nové pobočce tak například můžeme vietnamským […]

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v boji za zdravotní pojištění cizinců používá klamná tvrzení

(Praha, 11. listopadu 2015) – Poslední říjnový den zorganizovalo konsorcium neziskovek v rámci kampaně za zdravotní pojištění migrantů debatu, ve které se ohánělo řadou problémů spojených se stávajícím stavem. Deset výhrad uváděných v materiálu konsorcia se ovšem nezakládá na pravdě. Pojišťovna VZP, a. s. jako významný hráč na trhu pojištění cizinců musí reagovat na lživé […]

Pojištění cizinců: Limit pojistného plnění ve výši 1,7 milionu korun je v 99,9 % případů dostačující

(Praha 16. 4. 2015) – Některé neziskové organizace se uměle snaží vyvolat dojem, že problematika pojištění cizinců v Česku je nedostatečně řešená. Fakta ale ukazují, že chyba není v tuzemském systému, ale spíše jde o snahu obhájit činnost neziskovek financovaných ze štědrých evropských zdrojů. Pojišťovna VZP se proto rozhodla uvést několik nejnákladnějších příkladů zdravotní péče […]

Cizinci hojně využívají zdravotní pojištění, problémy s limitem nemají

(Praha 17. 2. 2015) – S ohledem na aktuálně často diskutovanou otázku zdravotního pojištění cizinců ze třetích zemí nechaly Slavia pojišťovna a Pojišťovna VZP nahlédnout do svých statistik. S přehledem z nich vyplývá mimo jiného, že dramatické případy medializované některými neziskovými organizacemi lobbujícími za zařazení cizinců do veřejného zdravotního pojištění ve skutečnosti představují jen okrajový […]

Poslanecký Výbor pro zdravotnictví uspořádal seminář o pojištění cizinců

(Praha 30. 1. 2015) – Na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhlo setkání se zástupci ambasád na téma pojištění cizinců. Pojišťovna VZP dostala příležitost prezentovat svoje „best practice“ zkušenosti. V rámci semináře vystoupil Petr Honěk, náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, který vysvětlil, jak je v Česku organizovaná zdravotní péče, Tomáš Červinka, ředitel odboru výběru […]

Češi nepodporují rozšíření veřejného zdravotního pojištění o další cizince

(Praha 8. 12. 2014) – Čeští pacienti se shodli s názorem své vlády. Rozšíření veřejného zdravotního pojištění o cizince ze třetích zemí mimo Evropské unie nechtějí. Obávají se, že by to vedlo ke zhoršení zdravotní péče. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK realizovaného na začátku prosince. Pouze desetina občanů Česka souhlasí s tím, že by […]