Expense Reduction Analysts (Slovensko)

expense-reduction-analystsExpense Reduction Analysts (ERA) je medzinárodná sieť viac ako 700 odborných konzultantov, ktorí sa špecializujú na pomoc najmä malým a stredným podnikom pri zvyšovaní zisku znížením nepriamych prevádzkových nákladov. Vznikla v roku 1992, pôsobí už vo viac ako 30 krajinách a má za sebou na 14 000 úspešných projektov na zníženie nákladov. Slovenská pobočka funguje od roku 2012. Viac informácií nájdete na www.expensereduction.com.